Skip to main content

El Servei de Nutrició i Benestar Animal – SNiBA – participa al projecte BI-NOIN basat en el desenvolupament de nous biomarcadors fecals no invasius per pal·liar i prevenir problemes digestius del garrí

 

El deslletament és un moment molt estressant per al garrí, el que deriva en una pèrdua del seu estatus sanitari proporcionant l’ambient ideal per a la proliferació de trastorns gastrointestinals, inflamació i colonització de bacteris patògens que desencadenen la diarrea post deslletament. Durant més de 20 anys, l’òxid de zinc (ZnO) ha estat àmpliament emprat a nivells terapèutics a la indústria porcina com a mode efectiu de prevenir aquest tipus de dolències.

No obstant això, des de juny de 2022, l’ús de dosis medicinals de ZnO no està autoritzat a la Unió Europea, pel que es requereix urgentment el desenvolupament de noves estratègies, tant preventives com terapèutiques, per controlar aquesta problemàtica, ja que actualment no hi ha una alternativa clara que pugui reemplaçar aquest compost. De fet, potser la solució no depèn només de la formulació del pinso, sinó que se li ha de donar un enfocament multifactorial considerant la bioseguretat, el maneig, les instal·lacions i els equips.

En aquest context, l’objectiu general del projecte és el de desenvolupar mètodes per identificar nous biomarcadors fecals no invasius de la inflamació intestinal en garrins que permetin anticipar-nos al desenvolupament de processos patològics i subclínics per a l’aplicació efectiva de mesures pal·liatives o preventives. S’espera que les eines i estratègies derivades del projecte permetin reduir les taxes de mortalitat al voltant d’un 1-2%, millorin en 20-30 unitats l’eficiència nutricional, i redueixin l’ús d’antimicrobians actual en un 30%.

L’ús de les femtes com a punt de mostreig suposa una avantatge molt important respecte a altres tipus de mostres, com ara sang, a causa de la facilitat de la seva obtenció i al fet que no implica un estrès per a l’animal.

Per assolir aquest objectiu s’ha format un consorci que reuneix a Vall Companys, com a principal productor porcí espanyol, MEVET (laboratori veterinari) i els grups de recerca Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA) i Servei de Bioquímica Clínica Veterinària (SBCV) de la Universitat Autònoma de Barcelona que compten amb una gran experiència investigadora en l’àmbit de la nutrició animal i bioquímica veterinària.

 

La publicació és part del projecte CPP2021-008315, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR.